Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เทศบาลตำบลก้อเข้ารับการตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561
Responsive image
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลก้อ นำโดย นายชุมพร มะโน  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลก้อ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าท้องถิ่นอำเภอลี้  หน่วยงานราชการ  ผู้นำชุมชน  ประชาชนตำบลก้อ และ กลุ่มวิสาหกิจตำบลก้อทุกกลุ่มในตำบลก้อ  เข้ารับการตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 จำนวน 3 โครงการ 1.โครงการคนบ้านก้อ  ห่วงใย  ใส่ใจชุมชน สู่สังคมคุณภาพ 2.โครงการ คนก้อร่วมใจ สร้างสังคมไทย ใสสะอาด 3.โครงการ ส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจฐานราก ที่ยั่งยืนบนความพอเพียง  สู่คุณภาพชีวิต  โดย ดร.ไกรวุฒิ ใจคำปัน อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการตรวจการประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th