Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการก่อสร้างฝายแม้ว "ฝายเพื่อพ่อหลวง" อีกหนึ่งโครงการดีๆ กับการดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคมด้วยการ สนองแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ ณ บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
Responsive image
วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.09 น. เทศบาลตำบลก้อ นำโดยนางสาว จตุพร จาตา ปลัดเทศบาลตำบลก้อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลก้อ  ได้ทำกิจกรรมโครงการก่อสร้างฝายแม้ว "ฝายเพื่อพ่อหลวง" อีกหนึ่งโครงการดีๆ กับการดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคมด้วยการ สนองแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ ณ บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th