Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมติดตามสถานการณ์โรคที่คาดว่าจะเกิดกับสัตว์เลี้ยง เพื่อหารือการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาดในสัตว์ เช่น โรคริ้น ไร หรือโรคลัมปีสกิน เป็นโรคติดต่อในโค กระบือ แต่ไม่ติดต่อสู่คนและสัตว์ชนิดอื่น ในเขตพื้นที่ตำบลก้อ
Responsive image
วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ มอบหมายให้นายพิชญะ  สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ สมาชิกสภาเทศบาล เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงวัว และกลุ่มส่งเสริมอาชีพการปศุสัตว์ (เลี้ยงวัว) ในตำบลก้อ จัดการการประชุมติดตามสถานการณ์โรคที่คาดว่าจะเกิดกับสัตว์เลี้ยง เพื่อหารือการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาดในสัตว์ เช่น โรคริ้น ไร หรือโรคลัมปีสกิน เป็นโรคติดต่อในโค กระบือ แต่ไม่ติดต่อสู่คนและสัตว์ชนิดอื่น ในเขตพื้นที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564