Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ที่กีดขวางสายไฟพาดผ่านบริเวณข้างถนนในพื้นที่ตำบลก้อ เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่อยู่ริมถนนในการใช้ถนนสัญจรไปมาในชุมชน
Responsive image
วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00น. นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ พร้อมด้วยนายละออ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ และพนักงานเทศบาลตำบลก้อ ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ที่กีดขวางสายไฟพาดผ่านบริเวณข้างถนนในพื้นที่ตำบลก้อ เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่อยู่ริมถนนในการใช้ถนนสัญจรไปมาในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนรถกระเช้าจากเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในการดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ในพื้นที่ตำบลก้อ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564