Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่ติดตามการมีงานทำของนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 1 ราย นายสุขสรรค์ ตาก่ำ บ้านก้อหนอง หมู่2 และเยี่ยมเยือนกลุ่มจักสานผู้ส
Responsive image
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลก้อ นายอุดม. เชียงยศ  นายกเทศมนตรีตำบลก้อ มอบหมายให้ นายพิชญะ สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ นายละออ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ อาสาสมัครแรงงานตำบลก้อ ร่วมกับ จัดหางานจังหวัดลำพูน  โดยมีนางพรรณทิยา แหล่งหล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดหางานจังหวัดลำพูน   ลงพื้นที่ติดตามการมีงานทำของนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 1 ราย นายสุขสรรค์ ตาก่ำ บ้านก้อหนอง หมู่2 และเยี่ยมเยือนกลุ่มจักสานผู้สูงอายุตำบลก้อ หมู่1 และ หมู่4 เป็นการบูรณาการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564