Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เทศบาลตำบลก้อขอประชาสัมพันธ์ เรื่องจุดการจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลก้อ
Responsive image
เทศบาลตำบลก้อ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องจุดการจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลก้อเนื่องจากเทศบาลตำบลก้อได้บริหารจัดการขยะรวมทั้งได้ปรับปรุงและจัดการบ่อขยะทุกปี เพื่อให้มีพื้นที่ทิ้งขยะที่เพียงพอ

ปัจจุบันยังประสบปัญหาการทิ้งสิ่งปฎิกูลและขยะในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นจุดห้ามทิ้ง และมีการทิ้งกระจัดกระจาย เป็นเหตุให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่สัญจรไปมา และบ้านเมืองไม่สะอาดสวยงาม ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ

เทศบาลตำบลก้อจึงขอความร่วมมือพ่อแม่ พี่น้อง ประชาชนตำบลก้อช่วยกันคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัด โดยไม่ถ่ายเท ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ลงบนริมถนนสาธารณะ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล  และทิ้งสิ่งปฎิกูลหรือขยะในบ่อขยะที่เทศบาลจัดให้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนด เทศบาลตำบลก้อจะดำเนินการปรับด้วยจำนวนเงิน 2,000 บาท
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2561

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th