Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
   ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ อยู่บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เนื้อที่
   มีพื้นที่ประมาณ 531.921 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 332,450 ไร่

ภูมิประเทศ
   มีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขา มีลักษณะคล้ายกับกระทะ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง พื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขา และป่าไม้ ดินมีสภาพเป็นดินเหนียวปนทราย หน้าดินถูกชะล้างเนื่องจากความชื่นของพื้นที่

อาณาเขต
   เทศบาลตำบลก้อ ตั้งอยู่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ห่างจากที่ว่าการอำเภอลี้ ระยะทาง 39 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม่

สภาพภูมิอากาศ
   ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 29.04c
   ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.88c
   ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23.26c

การปกครอง
   เทศบาลตำบลก้อ มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 4 หมู่บ้านและ 1 ชุมชน ประกอบด้วย
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนราษฎร (คน)
ชาย หญิง ทั้งสิ้น
1
2
3
4
ก้อทุ่ง
ก้อหนอง
ก้อจอก
ก้อท่า
216
139
154
253
369
220
282
357
360
198
288
377
729
418
570
734
  รวม 762 1,228 1,223 2,451

          ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียน อ.ลี้ มกราคม 2552


ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th