Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

11 ม.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลง “คำมั่นสัญญา” ร่วมกับนักวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้แผนงานวิจัยบูรณาการ

09 ก.ย. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมประชาคมแผนงานการบริหารจัดการป่าอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม ป่าบ้านก้อ

09 ก.ย. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

20 ส.ค. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมดำเนินการวางแผนและพิจารณาร่างผังเมืองรวมชุมชนลี้ จังหวัดลำพูน

20 ส.ค. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2563

19 ส.ค. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ติดตามและประเมินผลการทำงานของคนพิการที่ทำงานในชุมชน ตามโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐจังหวัดลำพูน

17 ส.ค. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุด 3 เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

15 ส.ค. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่ง ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงมีพื้นที่ จำนวน 2,966 ไร่

15 ส.ค. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ปืม(PAC)และคณะศึกษาดูงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ในประเด็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตามโครงการก้อ sandbox ไม่เผาป่าก็มีเห็ดได้/เราสร้างป่าเห็ดได้

10 ส.ค. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้อ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th