Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 ต.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ลงพื้นที่สำรวจถนนไปสู่พื้นที่ทำการเกษตรและฝายลำห้วยแม่ก้อที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป

19 ต.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามผลการทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานที่ประชุม

18 ต.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โรงพยาบาลลี้ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน โควิด 19 เคลื่อนที่ แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลก้อ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ (ช่วงเวลา 08.00 น.ถึง 12.00 น.)

18 ต.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการจักรสานตะกล้าพลาสติกและไม้ไผ่ตำบลก้อ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษกิจระดับชุมชน เพื่อช่วยเหลือกำลังแรงงานผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ

18 ต.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ เพื่อชี้แจงโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัวเยาวชนสตรี/สตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษา หรือแรงงานนอกระบบ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อให้กลุ่มมีทักษะและสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง

18 ต.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ลงพื้นที่ติดตามการสร้างโรงเรือน ซ่อมรถจักรยานยนต์ของ นายสุขสรรค์ ตาก่ำ บ้านก้อหนอง หมู่2 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ราย

15 ต.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมพนักงานประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทางราชการ พร้อมเปิดโอกาสให้พูดคุยเพื่อหารือแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลก้อ

15 ต.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการปลูกปอเทืองเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ชุดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

14 ต.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมสนทนาการประเมินผลการดำเนินงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประเภท เทศบาล ตามโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 (รอบสุดท้าย) ออนไลน์ผ่านระบบ zoom Meeting

12 ต.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการ การจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชนมีส่วนร่วมแบบยั่งยืน หลักสูตร การเพาะพันธุ์น้ำโดยใช้อุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th