Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 ก.พ. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน อสม.แกนนำ ด้านสุขภาพในการควบคุมและป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

13 ก.พ. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง เพื่อพิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุ (Cave Plan)ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ

13 ก.พ. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานกิจกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์ผญ๋าภูมิปัญญาชุมชนบ้านก้อทุ่ง

13 ก.พ. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ เทศบาลตำบลก้อ ได้ดำเนินการ ฉีดพ่นน้ำ ล้างพื้นลานถนน และพ่นละอองน้ำในบริเวณ ถนนและสนามหญ้าหน้าสำนักงาน เพื่อลดฝุ่นละออง

12 ก.พ. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การท่องเที่ยวเพื่อนำชุมชนสู่การบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวด้วยตนเอง” พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลก้อ

12 ก.พ. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในตำบลก้อ

07 ก.พ. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.เทศบาลตำบลก้อ นายชุมพร มะโน นายกเทศมนตรีตำบลก้อ นางสาวจตุพร จาตา ปลัดเทศบาลตำบลก้อ ออกเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

07 ก.พ. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ตำบลก้อ นายชุมพร มะโน นายกเทศมนตรีตำบลก้อ หัวหน้าโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยวิถีชุมชน จัดประชุมหมู่บ้านจัดเก็บข้อมูลชุมชน เพื่อพัฒนากลุ่ม/แหล่งเรียนรู้โดยกระบวน

06 ก.พ. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลก้อ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ตามถนนสายหลักและถนนภายในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลก้อ

06 ก.พ. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลก้อ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงาน

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th