Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

05 ส.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลี้

05 ส.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว 14 วันตามมาตราการป้องกันโควิด-19

04 ส.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ลงพื้นที่สำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนถนนเพื่อการเกษตร (เลียบห้วยน้ำดั้น) หมู่ที่1 บ้านก้อทุ่งตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

03 ส.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และการบริหารจัดการทรัพยากรด้านประมงตำบลก้อ

03 ส.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ลงพื้นที่สำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนถนนเพื่อการเกษตร(เลียบห้วยน้ำดั้น) หมู่ที่2 บ้านก้อหนอง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระยะทางประมาณ 875 เมตร

02 ส.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา วันที่ 2 สิงหาคม 2564

31 ก.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมศาสนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลก้อ

31 ก.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ลงพื้นที่ทำการมอบถุงยังชีพ ข้าวสารและอาหาร และสิ่งของใช้จำเป็น ให้แก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงในพื้นที่ตำบลก้อ จำนวน 7 ราย

30 ก.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ มอบทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 1- 4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564

30 ก.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th