Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

13 ต.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ กิจกรรมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) โดยได้นิมนต์พระภิกษุ จำนวน 4 รูป เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันเสร็จสวรรคต ครบ 2 ปี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561

10 ต.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รับการตรวจประเมินการพิจารณาตามโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2561 ประเภทที่ 3 การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม

02 ต.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลก้อ เพื่อขับขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลก้อ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ

02 ต.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงให้กับประชาชนบ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ทุกหลังคาเรือน (ครั้งที่ 2)

01 ต.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้อ

01 ต.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคระบาดในพื้นที่ตำบลก้อ ให้แก่ อสม.ตำบลก้อ

01 ต.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมโครงการวิจัยและพัฒนานวัฒกรรการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (สสส.) การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนานวัตกรรมพื้นที่บ้ารในการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ของเกษตร ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

01 ต.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ตำบลก้อร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลก้อ

01 ต.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมพนักงานประจำเดือน ตุลาคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

27 ก.ย. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รับใบประกาศเกียรติบัตรจาก นาย อรรษิษฐ์. สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โดยคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่น

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th