Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

04 มี.ค. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ส่งมอบบ้านและห้องน้ำที่ทำการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้ นายบุญเรือง เจ้เคะ นางลา คำบางและนางวันภิละ ไทยใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลก้อ

02 มี.ค. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้อ พร้อมปลัดเทศบาลตำบลก้อ

27 ก.พ. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

27 ก.พ. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลลี้ ตามโครงการ"การพัฒนาความรู้และทักษะของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลลี้ในยุค 4.0"

26 ก.พ. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓

25 ก.พ. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ 2563

25 ก.พ. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

19 ก.พ. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตผักสวนครัวรั้วกินได้ (กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก)

19 ก.พ. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ อบรมหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลก้อ

18 ก.พ. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการ “หนูน้อยฟันงาม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th