Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

22 ก.พ. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล หมู่ที่ 3 บ้านก้อจอก ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

21 ก.พ. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล

16 ก.พ. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ การอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและะหมอกควันในพื้นที่ตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ 2561

15 ก.พ. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุก้อทุ่ง

14 ก.พ. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ เนื่องในวันวาเลนไทน์

14 ก.พ. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ต้อนรับคณะนิเทศงานเสริมพลังและตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลก้อ

05 ก.พ. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา

05 ก.พ. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ กิจกรรมทำแนวกันไฟกันชิงเผาทางเข้าน้ำตก ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านก้อทุ่งหมู่ที่ 1 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

04 ก.พ. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลม่วงน้อย

02 ก.พ. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ อบรมส่งเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก้อจัดสรร เทศบาลตำบลก้อ

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th