Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 มี.ค. 2567
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ทต.ก้อ นำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการเพิ่มทักษะด้านอาชีพื หลังจบการศึกษาภาคบังคับ

18 มี.ค. 2567
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

18 มี.ค. 2567
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการอบรมการดูแลป้องกันโรคทางเดินหายใจที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

18 มี.ค. 2567
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ เข้าร่วม พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

18 มี.ค. 2567
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ กิจกรรม “MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” โดยได้ทำกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล

15 มี.ค. 2567
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ทต.ก้อ ลงพื้นที่สำรวจครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุภายในตำบลก้อ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมภาวะความเป็นอยู่ที่ดี

15 มี.ค. 2567
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ทต.ก้อ สรุปการสัมมนาเชิงวิชาการด้านประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวในตำบลก้อ ครั้งที่ 2

14 มี.ค. 2567
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ทต.ก้อ อบรมเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย ปปช.ประจำจังหวัดลำพูน

13 มี.ค. 2567
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ทต.ก้อ แนะแนวเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานในกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพนักเรียน

12 มี.ค. 2567
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ทต.ก้อ ทำความสะอาด ศพด.ก้อจัดสรรด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสถานที่ เครื่องเล่น วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th