Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ก.ย. 2564
ถึง
28 ก.ย. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
01 มิ.ย. 2564
ถึง
01 มิ.ย. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงการแบ่งส่วนราชการ ครั้งที่ 1
20 พ.ค. 2564
ถึง
20 พ.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง แบ่งส่วนราชการของเทศบาลตาบลก้อ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน พ.ศ. 2564
01 พ.ค. 2564
ถึง
01 ม.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ข้อบังคับเทศบาลตาบลก้อ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจาปี พ.ศ.2564
02 เม.ย. 2564
ถึง
02 เม.ย. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตาแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
02 เม.ย. 2564
ถึง
02 เม.ย. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีแรก)
22 มี.ค. 2564
ถึง
22 มี.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ คำสั่งเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้ากองช่าง
01 มี.ค. 2564
ถึง
01 มี.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ตาแหน่งสายงานผู้บริหาร
01 มี.ค. 2564
ถึง
01 มี.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ คำสั่งเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
05 ต.ค. 2563
ถึง
05 ต.ค. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th