Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายรับรายจ่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 พ.ค. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565
04 เม.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565
04 เม.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานแสดงความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของ ปีงบประมาณ 2565
02 ก.พ. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
22 ธ.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
28 ต.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
11 ต.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
01 ต.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศใช้แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
01 ต.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564
30 ก.ย. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th