Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายรับรายจ่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ส.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
03 ก.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
04 มิ.ย. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ งบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564
05 พ.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ งบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
05 เม.ย. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ งบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564
02 เม.ย. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานแสดงความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
01 เม.ย. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
04 มี.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ งบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
28 ก.พ. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
31 ม.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th