Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชแทนผู้อำนวยการกองช่าง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ว่าที่ร้อยตรีกฤษนาท เอี้ยงมณี
นายช่างโยธา
Responsive image
Responsive image
นายนิเวช ตุ่นฝั้น
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้าน ดูแลต้นไม้สวนหย่อมและสนามหญ้า
Responsive image
นายนิรันดร์ แต้คำ
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า
Responsive image
นางสาวอัมพิกา สุรินทร์
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านธุรการ
Responsive image
นายประจักษ์ มูลใจ
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้าน ดูแลต้นไม้สวนหย่อมและสนามหญ้า
Responsive image
นายนัฐวัฒิ ตาคำ
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้าน ผู้ช่วยช่าง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th