Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 พ.ค. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศสำนักบริหารโครงการ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก ในวันที่
18 เม.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) .
11 เม.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ สถิติการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการอินเตอร์เทศบาลตำบลก้อ ประจำปี 2565
05 เม.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ สถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 มี.ค. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)
24 มี.ค. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ครั้งที่ 9/2565
21 มี.ค. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
16 มี.ค. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
16 มี.ค. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงาน ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14 มี.ค. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ครั้งที่ 8/2565

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th