Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 ก.ย. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
12 เม.ย. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)
08 เม.ย. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมโครงการชุมชนภายใต้แผนงานที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล
04 เม.ย. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)
15 มี.ค. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
01 มี.ค. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
29 ก.พ. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
07 ก.พ. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
01 ก.พ. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567
25 ม.ค. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่องรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ในเขตเทศบาลตำบลก้อ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th