Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 เม.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
19 เม.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
19 เม.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) ประจำปี 2566
19 เม.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ การติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66)
10 เม.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลก้อ รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66)
07 เม.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ การประชุมพิจารณาโครงการชุมชน ภายใต้แผนงานที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล
04 เม.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานการติดตาผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
03 เม.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 )
03 เม.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลก้อ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
03 เม.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ สถิติการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการอินเตอร์เทศบาลตำบลก้อ ประจำปี 2566

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th