Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน



หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ต.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่องสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
11 ต.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
28 ก.ย. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
21 ก.ย. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
14 ก.ย. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 ก.ย. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 ส.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕64
27 ส.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ Online survey ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คลิกที่ลิ้งค์ https://opdc.csn.cx/)
16 ส.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕64
29 ก.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลตาบลก้อ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th