Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ต.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
09 ต.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
26 ก.ย. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
26 ก.ย. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
25 ก.ย. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลก้อ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24 ก.ย. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมพนักงานประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทางราชการ พร้อมเปิดโอกาสให้พูดคุยเพื่อหารือแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลก้อ
24 ก.ย. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ต้อนรับและร่วมลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลก้อ ร่วมกับ พล.ท.ผดุง ยิ่งไพรบูรณ์สุข และคณะผู้ประสานลุ่มน้ำยม
23 ก.ย. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลก้อ
20 ก.ย. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผ่นพับที่พักตำบลก้อ
02 ก.ย. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Asessment : LPA) ประจำปี 2562

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th