Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
นายสุนทร มหานิล
ประธานสภาเทศบาล
Responsive image
นายศักดิ์ ยวนสี
รองประธานสภาเทศบาล
Responsive image
นางสาวนัฐมน ทาเล่
เลขานุการสภาเทศบาล
Responsive image
นายปรีชา เปี้ยฝั้น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
Responsive image
นางรัชณี เอื้องมณี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
Responsive image
นางอุรีรัตน์ สวาลึก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
Responsive image
นางสาวรุ่งธิวา ชัยลังกา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
Responsive image
นางสาวเพ็ญนภา ปาสายออ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
Responsive image
นายไสว มาติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
Responsive image
นายโสภณ มาติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
Responsive image
นายปีชา รินท้าว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
Responsive image
นางบุญเรียม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th