Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ต.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
01 ต.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 2570)ของเทศบาลตาบลก้อ
29 ก.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) ของเทศบาลตาบลก้อ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2564
29 ก.ย. 2563 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
10 ก.ย. 2563 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
01 ต.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตำบลก้อ
14 มิ.ย. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565
14 มิ.ย. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561 2565) ของเทศบาลตาบลก้อ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
10 ม.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลก้อ ปีจำปีงบประมาณ 2562
01 ต.ค. 2561 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th