Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 เม.ย. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)
13 พ.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ของเทศบาลตำบลก้อ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566
20 ต.ค. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลก้อ เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566
03 ต.ค. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
29 ก.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปี พ.ศ. 2567
08 ก.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
24 ก.ค. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลก้อ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566
03 เม.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
29 มี.ค. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566
20 มี.ค. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th