Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ก.ย. 2563 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
01 ต.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตำบลก้อ
10 ม.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลก้อ ปีจำปีงบประมาณ 2562
01 ต.ค. 2561 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21 ก.ค. 2561 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
08 ม.ค. 2561 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561-2563
27 ต.ค. 2560 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
01 ต.ค. 2560 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
05 ก.ค. 2560 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลก้อ เรื่อง ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบลก้อ
05 ก.ค. 2560 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนพัฒนาสามปีตำบลก้อ (2554 - 2556)

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th