Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ต.ค. 2561 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
01 ต.ค. 2560 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
05 ก.ค. 2560 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลก้อ เรื่อง ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบลก้อ
05 ก.ค. 2560 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนพัฒนาสามปีตำบลก้อ (2554 - 2556)
31 พ.ค. 2560 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ของเทศบาลตำบลก้อ
08 พ.ค. 2560 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เดือนต.ค.59-มี.ค.59)
26 ต.ค. 2559 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ของเทศบาลตำบลก้อ
03 ต.ค. 2559 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
27 พ.ค. 2559 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนพัฒนาสามปีตำบลก้อ(2560-2562)
21 พ.ค. 2558 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนพัฒนาสามปีตำบลก้อ(2559-2561)

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th