Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 มิ.ย. 2562
ถึง
11 มิ.ย. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำห้วยปันปืน 2 บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังวัดลำพูน
11 มิ.ย. 2562
ถึง
11 มิ.ย. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำห้วยปันปืน 2 บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังวัดลำพูน
18 มี.ค. 2562
ถึง
18 มี.ค. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.๓๗๐๑๐ สายบ้านกำนันมุข หมู่ที่ ๓ ตำบลก้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ม.ค. 2562
ถึง
09 ม.ค. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำห้อยขี่ หมู่ที่ 2 บ้านก้อหนอง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 38,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย(ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบลก้อกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน
09 ม.ค. 2562
ถึง
09 ม.ค. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำห้อยต้อ หมู่ที่ 1 บ้านก้อทุ่ง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,515 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย(ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบลก้อกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
26 ธ.ค. 2561
ถึง
26 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำห้วยต้อ หมู่ที่ ๑ บ้านก้อทุ่ง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๕๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย(ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบลก้อกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ธ.ค. 2561
ถึง
26 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำห้วยขี่ หมู่ที่ ๒ บ้านก้อหนอง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๘,๐๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ธ.ค. 2561
ถึง
13 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก อ เรื่อง ประกวดราคาจ างก่อสร างขุดสระเก็บน้ำห วยต อ หมู่ที่ ๑ บ านก อทุ่ง ปริมาณดินขุดไม่น้ อยกว่า ๓,๕๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย(ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบลก อกำหนด) ด วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ธ.ค. 2561
ถึง
13 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ -ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำห้วยต่อ หมู่ ที่ ๑ บ้านก้อทุ่ง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๕๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย(ตามแบบแปลนแผ
13 ธ.ค. 2561
ถึง
13 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บนำ ห้วยขี่ หมู่ที่ ๒ บ้านก้อหนอง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๘,๐๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th