Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 พ.ย. 2564
ถึง
05 พ.ย. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานแสดงความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ระยะเวลา 6 เดือน ไตรมาส 4 ของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
05 พ.ย. 2564
ถึง
05 พ.ย. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานแสดงความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ระยะเวลา 6 เดือน ไตรมาส 4 ของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
01 ต.ค. 2564
ถึง
01 ต.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
01 ต.ค. 2564
ถึง
01 ต.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 ก.ย. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ไตรมาส ที่ 4
12 ก.ย. 2564
ถึง
12 ก.ย. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 มิ.ย. 2564
ถึง
22 มิ.ย. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
27 พ.ค. 2564
ถึง
27 พ.ค. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564
29 เม.ย. 2564
ถึง
29 เม.ย. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.64
07 เม.ย. 2564
ถึง
07 เม.ย. 2564
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564)

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th