Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 พ.ค. 2567
ถึง
20 พ.ค. 2567
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ซ้อมแซม/เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ลาดยางรวม 10,800.00 ตารางเมตร (หนา 0.05 เมตร) เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-dibbing)
08 พ.ค. 2567
ถึง
08 พ.ค. 2567
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ซ้อมแซม/เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ลาดยางรวม 10,800.00 ตารางเมตร (หนา 0.05 เมตร) เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-dibbing)
03 พ.ค. 2567
ถึง
03 พ.ค. 2567
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567
29 เม.ย. 2567
ถึง
29 เม.ย. 2567
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ซ้อมแซม/เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ลาดยางรวม 10,800.00 ตารางเมตร (หนา 0.05 เมตร) เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-dibbing)
13 เม.ย. 2567
ถึง
13 เม.ย. 2567
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลก้อ หมวดงบลงทุน 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566 -มีนาคม 2567)
13 เม.ย. 2567
ถึง
13 เม.ย. 2567
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลก้อ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566 -มีนาคม 2567)
03 เม.ย. 2567
ถึง
03 เม.ย. 2567
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
14 มี.ค. 2567
ถึง
14 มี.ค. 2567
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
04 มี.ค. 2567
ถึง
04 มี.ค. 2567
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
01 มี.ค. 2567
ถึง
01 มี.ค. 2567
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th