Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ธ.ค. 2561
ถึง
13 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก อ เรื่อง ประกวดราคาจ างก่อสร างขุดสระเก็บน้ำห วยต อ หมู่ที่ ๑ บ านก อทุ่ง ปริมาณดินขุดไม่น้ อยกว่า ๓,๕๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย(ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบลก อกำหนด) ด วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ธ.ค. 2561
ถึง
13 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ -ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำห้วยต่อ หมู่ ที่ ๑ บ้านก้อทุ่ง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๕๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย(ตามแบบแปลนแผ
13 ธ.ค. 2561
ถึง
13 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บนำ ห้วยขี่ หมู่ที่ ๒ บ้านก้อหนอง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๘,๐๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ธ.ค. 2561
ถึง
13 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บนำ( ห้วยขี่ หมู่ที่ ๒ บ้านก้อหนอง ตำบลก้อ อำเภอลี้ ( จังหวัดลำพูนปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๘,๐๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศ
11 ธ.ค. 2561
ถึง
17 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.37025 หมู่ 2 บ้านก้อหนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ธ.ค. 2561
ถึง
17 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.37005 สายข้างวัดก้อจอก หมู่ 3 บ้านก้อจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ย. 2561
ถึง
27 พ.ย. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.๓๗๐๒๕ หมู่ ๒ บ้านก้อหนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ย. 2561
ถึง
27 พ.ย. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.๓๗๐๐๕ สายข้างวัดก้อจอก หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พ.ย. 2561
ถึง
14 พ.ย. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.๓๗๐๐๕ สายข้างวัดก้อจอก หมู่ที่ ๓ ตำบลก้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พ.ย. 2561
ถึง
14 พ.ย. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.๓๗๐๐๕ รหัสสายทาง ลพ.ถ.๓๗๐๒๕ หมู่ ๒ บ้านก้อหนอง ตำบลก้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th