Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ก.พ. 2561
ถึง
28 ก.พ. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ก.พ. 2561
ถึง
28 ก.พ. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลก้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.พ. 2561
ถึง
28 ก.พ. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ร่างขอบเขตโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลก้อ
01 ก.พ. 2561
ถึง
28 ก.พ. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ
14 ธ.ค. 2560
ถึง
11 ก.พ. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านก้อหนอง)
14 ธ.ค. 2560
ถึง
11 ก.พ. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านก้อหนอง)
14 ธ.ค. 2560
ถึง
11 ก.พ. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านก้อหนอง)
14 ธ.ค. 2560
ถึง
11 ก.พ. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แบบโครงการเสริมผิวลาดยางเอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 บ้านก้อจอก ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
14 ธ.ค. 2560
ถึง
11 ก.พ. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ปร.4 โครงการเสริมผิวลาดยางเอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 บ้านก้อจอก ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
14 ธ.ค. 2560
ถึง
11 ก.พ. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ปร.5 โครงการเสริมผิวลาดยางเอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 บ้านก้อจอก ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th