Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 มี.ค. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๐๔/๒๕๖๓ การจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนสาย ลพ.ถ. ๓๗๐๑๔(หลังโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร) หมู่ที่ ๔ บ้านก้อท่า ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูนตามประกาศ
21 ก.พ. 2563
ถึง
21 ก.พ. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ คสล.ถนน ลพ.ถ.37014 (หลังโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร) หมู่ที่ 4 ต.ก้อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 920.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,680.00 ตารางเมตร และรา
14 ก.พ. 2563
ถึง
14 ก.พ. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ คสล.ถนน ลพ.ถ.37014 (หลังโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร) หมู่ที่ 4 ต.ก้อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 920.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,680.00 ตารางเมตร และร
14 ก.พ. 2563
ถึง
14 ก.พ. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยวังบงหมู่ที่ 1 ต.ก้อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 920.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,680.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ม.ค. 2563
ถึง
01 ม.ค. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 02/2563 การจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยวังบง หมู่ที่ 1 ต.ก้อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 920.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,680.00 ตารางเ
01 ม.ค. 2563
ถึง
01 ม.ค. 2563
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยวังบง หมู่ที่ 1 ต.ก้อ
29 ธ.ค. 2562
ถึง
29 ธ.ค. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ธ.ค. 2562
ถึง
29 ธ.ค. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ของเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
29 ธ.ค. 2562
ถึง
29 ธ.ค. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 01/2563 การซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ตามประกาศ เทศบาลตำบลก้อ
18 ธ.ค. 2562
ถึง
18 ธ.ค. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th