Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 มิ.ย. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Integrity and Transparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14 พ.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศ เทศบาลตำบลก้อ เรื่องเผยแพร่บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
22 เม.ย. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานผลการติดตามประเมินการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติไปสู่การปฏิบัติรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
18 มี.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.๓๗๐๑๐ สายบ้านกำนันมุข หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ เอกสารประกวดราคาจ างก่อสร างด วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๐๕/๒๕๖๒ การจ างก่อสร างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.๓๗๐๑๐ สายบ านกำนันมุข หมู่ที่ ๓ ตำบลก อ ตามประกาศ เทศบาลตำบลก อ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
11 มี.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การรับสมัครลงทะเบียนขึ้นบัญชี จ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
01 มี.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้อ ประจำปีการศึกษา 2562
04 ก.พ. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลก้อ กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้อ
04 ก.พ. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ต้อนรับนายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี ซึ่งโอน/ย้ายมาจากเทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลก้อ
04 ก.พ. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลก้อ นำโดย นางสาวจตุพร จาตา ปลัดเทศบาลตำบลก้อ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคน ร่วมประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th