Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ก.ย. 2561 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
16 ก.ค. 2561 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2561
10 ก.ค. 2561 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลก้อ
09 ก.ค. 2561 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลก้อ แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลก้อ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
09 ก.ค. 2561 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลก้อ แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลก้อ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน2ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
09 ก.ค. 2561 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
31 พ.ค. 2561 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
09 มี.ค. 2561 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
16 ก.พ. 2561 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ เทศบาลตำบลก้อ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลก้อ ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561
08 ก.พ. 2561 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2561

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th