Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 เม.ย. 2562
ถึง
00 00 543
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562
05 พ.ย. 2561
ถึง
00 00 543
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล ประจำปี 2561
02 ต.ค. 2561
ถึง
00 00 543
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลก้อ
09 ก.ค. 2561
ถึง
09 ก.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
09 ก.ค. 2561
ถึง
09 ก.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลก้อ แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลก้อ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
09 ก.ค. 2561
ถึง
09 ก.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลก้อ แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลก้อ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
13 มิ.ย. 2561
ถึง
00 00 543
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเทศบาลตำบลก้อเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง
12 มิ.ย. 2561
ถึง
00 00 543
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง
01 ส.ค. 2560
ถึง
00 00 543
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
05 มิ.ย. 2560
ถึง
05 มิ.ย. 2560
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th