Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

25 มิ.ย. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในปี 60

25 มิ.ย. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้า (การทอผ้าด้วยมือแบบดั้งเดิม) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-28 มิถุนายน 2561

22 มิ.ย. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลก้อ

22 มิ.ย. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

21 มิ.ย. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

20 มิ.ย. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมพนักงานประจำเดือน มิถุนายน

20 มิ.ย. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ เต้นแอโรบิค ออกกำลังกาย ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

18 มิ.ย. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการออกเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

15 มิ.ย. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลพร้อมคณะทำงานได้จัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา หมู่ที่ 4 หมู่บ้านก้อท่า

15 มิ.ย. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ มอบเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th