Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

11 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมพนักงานประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทางราชการ

11 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ต้อนรับ พ.อ.อธิคม ซื่อสัตย์ และ พ.อ.อัมรินทร์ ศิริมาลย์ คณะกรรมการชุดตรวจมาตรฐาน กรมการทหารช่าง ตามโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ

07 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลก้อ ครั้งที่ 1 ประปีงบประมาณ พ.ศ.2562

07 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชนตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 2

06 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการขับเคลื่อนโครงการ

06 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชนตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

05 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

04 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ดำเนินการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เดือนธันวาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ทั้ง 4 หมู่บ้าน

04 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการเทศกาลปลาอะดื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลก้อ อำเภอลี้ จังวัดลำพูน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (ช่วงเช้า)

04 ธ.ค. 2561
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการเทศกาลปลาอะดื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลก้อ อำเภอลี้ จังวัดลำพูน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (ช่วงบ่าย)

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th