Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 เม.ย. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ร่วมแห่ขบวน พิธีรับมอบ"ดาบน้ำลี้ สิริเวียงชัย"

09 เม.ย. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ร่วมแห่ขบวน พิธีส่งมอบ"ดาบน้ำลี้ สิริเวียงชัย"

05 เม.ย. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ การแจกเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลก้อ

01 เม.ย. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้อ

28 มี.ค. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

28 มี.ค. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนตำบลก้อและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นตำบลก้อ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

28 มี.ค. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน ที่ปรึกษาฯและเจ้าน้าที่ในการสอดส่อง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

28 มี.ค. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2562

25 มี.ค. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน สุนัข 115 ตัว จำนวนแมว 44 ตัว

22 มี.ค. 2562
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ. 37025 บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th