Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมประเมินจากคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2562
Responsive image
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชุมพร  มะโน นายกเทศมนตรีตำบลก้อ ปลัดเทศบาลตำบลก้อ พนักงานเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่ม/องค์กร ตัวแทนชุมชนในตำบลก้อ เข้าร่วมการประชุมประเมินจากคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2562 การประเมินการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2562 ประเภทที่ ๓ ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2562