Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่ตำบลก้อตามคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯประเภทการกู้ยืมของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการรายบุคคล จำนวน 3 ราย
Responsive image
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลก้อ นำโดย นายพิชญะ สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ และศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลก้อ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน พร้อมดัวยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่ตำบลก้อตามคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯประเภทการกู้ยืมของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการรายบุคคล จำนวน 3 ราย ในการประกอบอาชีพของผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้คุณภาพความเป็นอยู่ของกลุ่มเป้าหมายมีความเป็นอยู่ที่ดี และให้กำลังใจให้กับกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562