Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
Responsive image
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลก้อ นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ และนายชุมพร มะโน นายกเทศมนตรีตำบลก้อ ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันภายใต้โครงการจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกิจกรรมจิตอาสาจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันในครั้งนี้ มีการอบรมเพิ่มทักษะให้กับพี่น้องประชาชนจิตอาสาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสนับสนุนงานป้องกันและระงับไฟป่า ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะ การดับไฟป่าขั้นพื้นฐาน เพื่อสนองแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยได้รับเกียรติจากนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน รักษาการแทนปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563