Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
Responsive image
วันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายชุมพร มะโน นายกเทศมนตรีตำบลก้อ คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลก้อ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ของเทศบาลตำบลก้อ เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลก้อ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลก้อ และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ
 
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2563