Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่ง ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงมีพื้นที่ จำนวน 2,966 ไร่
Responsive image
วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลก้อ นำโดย นายชุมพร มะโน นายกเทศมนตรีตำบลก้อ ร่วมกับ นายสิทธิกร  ฉันทแดนสุวรรณ นักการทูตชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชนชาวตำบลก้อ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการประชาชคมแผนบริหารจัดการเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง นายกเทศมนตรีตำบลก้อ และประชาชนชาวตำบลก้อ จำนวน 90 คนร่วมกันแสดงความคิดเห็น การพัฒนาพื้นที่ สำหรับแบ่งจัดสรรสำหรับการทำกิน โดยการทำเกษตรตามแผนนโยบาย ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน และได้อยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่ง ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงมีพื้นที่ จำนวน 2,966  ไร่  ตามแนวทางการดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู เรียนรู้ และ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2563