Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2563
Responsive image
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลก้อ รับการตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2563 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเทศบาลตำบลก้อ มีความมุ่งหมายและเล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ และการดำเนินงานของเทศบาลตำบลก้อ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และมุ่งแก้ไขปัญหาเป็นสำคัญ    โดยตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักความโปร่งใส ในการบริหารงาน และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี นายชุมพร มะโน นายกเทศมนตรีตำบลก้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนชุมชน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตำบลก้อ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563