Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดพุง ลดโรค ด้วย 3อ 2ส ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
Responsive image
วันที่ 24  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลก้อ นายพิชญะ สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดพุง ลดโรค ด้วย 3อ 2ส ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย  ๓ อ. ๒ ส. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลก้อ
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2564