Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการขยายผลการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาป่า
Responsive image
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์  อินทรัคคัมพร  พร้อมคณะ  ร่วมกับ ตัวแทนเทศบาลตำบลก้อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ ตัวแทนเกษตรกร 4 หมู่บ้าน  ได้เข้าร่วมประชุมหารือกิจกรรมโครงการขยายผลการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาป่า  เพื่อรับฟังการนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการ และ ร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดข้อมูลด้านต่างๆ  ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่  ณ . ห้องประชุม เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2564