Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
มอบหมายจาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน เพื่อมอบค่าจัดการศพประโยชน์ทดแทนกรณีการตายของกองทุนประกันสังคม
Responsive image
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564   เทศบาลตำบลก้อ  นายพิชญะ สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ. ร่วมกับ ประกันสังคมจังหวัดลำพูน และศูนย์ประสานอาสาสมัครแรงงานตำบลก้อ เครือข่ายประกันสังคม N5100002 ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน เพื่อมอบค่าจัดการศพประโยชน์ทดแทนกรณีการตายของกองทุนประกันสังคมว่า การจ่ายค่าทำศพให้แก่ทายาทผู้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย คือ บิดา มารดา สามีหรือภริยา และบุตรโดยหารเฉลี่ยในอัตราคนละเท่าๆ กัน ประกันสังคม มาตรา 40 สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ จ่ายเงินสมทบ 6 ใน 12 เดือน ก่อนตาย ได้รับค่าทำศพ (โดยผู้จัดการศพ) จำนวน 50,000 บาท หมวด5 ประโยชน์ทดแทนกรณีตาย ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ 2533 ต่อไป
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2564