Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมและให้ข้อมูลผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ประกอบการประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น
Responsive image
วันจันทร์ ที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา 13.00 น. นายอุดม  เชียงยศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลก้อ เครือข่ายดับไฟป่าตำบลก้อ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ปิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำและตัวแทนชุมชนในตำบลก้อ เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ประกอบการประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2564