Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
Responsive image
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา 0๙.00 น. นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  โดยนายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงาน ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล,ตัวแทนบริษัทลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด,บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) จำกัด (pepsico),บริษัทในเครือสหพัฒน์ (มาม่า) ลำพูน ผ่านระบบ Zoom Meeting และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสวนเกษตร พร้อมปลูกต้นไม้ (สวนนายธิวา  เมืองใจ) ณ หมู่ที่ 4 และเข้าร่วมกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ และปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณน้ำตกก้อหลวง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2564