Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรเลี้ยงโคในพื้นที่ตำบลก้อ พร้อมเจาะเลือดโคนำไปตรวจหาโรค เพื่อป้องกันการเกิดการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในพื้นที่ตำบลก้อ
Responsive image
วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลก้อ นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ มอบหมายให้นายละออ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ ตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในตำบลก้อ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรเลี้ยงโคในพื้นที่ตำบลก้อ พร้อมเจาะเลือดโคนำไปตรวจหาโรค เพื่อป้องกันการเกิดการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในพื้นที่ตำบลก้อ โดยการสุ่มตรวจเลือดโคของเกษตรกรที่มีอาการชัดเจน 3-5 ตัว ของแต่ละฟาร์มและให้คำแนะนำความรู้เพื่อดูแลโคของเกษตรกร
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2564