Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการบริหารจัดการน้ำและดินในพื้นที่ตำบลก้อ โดยนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานการประชุม และมีเกษตรอำเภอลี้ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาที่ดินลำพูน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้
Responsive image
วันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30น. นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการบริหารจัดการน้ำและดินในพื้นที่ตำบลก้อ โดยนายวิวัฒน์  จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานการประชุม และมีเกษตรอำเภอลี้ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาที่ดินลำพูน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำและดินในพื้นที่ตำบลก้อ ในฤดูกาลและนอกฤดูกาลเกษตร
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2564