Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน



หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
มอบใบประกาศนียบัตรวิสาหกิจชุมชนให้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาร้าคืนเดียวตำบลก้อ
Responsive image
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลก้อ นายอุดม เชียงยศ. นายกเทศมนตรีตำบลก้อ. เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรวิสาหกิจชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีและที่มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นตัวอย่างให้แก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของวิสาหกิจชุมชนไปสู่สาธารณชน เพื่อเป็นเกียรติของวิสาหกิจชุมชนจึงได้มอบใบประกาศนียบัตรวิสาหกิจชุมชนให้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาร้าคืนเดียวตำบลก้อ ที่ตั้งกลุ่ม เลขที่ 81/2 หมู่ 4 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกตำบลก้อ ที่ตั้งกลุ่ม เลขที่ 74/1 หมู่ 1 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงวัวพ่อ-แม่พันธุ์และโคขุนตำบลก้อ ที่ตั้งกลุ่ม เลขที่ 129 หมู่ 2 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564