Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่) ประจำปี พ.ศ. 2565
Responsive image
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศมนตรีตำบลก้อ  นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ มอบหมายให้ นายพิชญะ สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ นายละออ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ และกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ และหน่วยบริการชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบตำบลก้อ ดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่) ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้มีจุดบริการประชาชนในการให้บริการจุดพักรถพร้อมทั้งให้คำแนะนำเส้นทางและป้อมปรามผู้ที่เมาสุราขณะขับขี่ยานพาหนะ และรณรงค์ยาเสพติดสถานประกอบการร้านค้าชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) โดยได้ตั้งจุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565  ณ บริเวณเทศบาลตำบลก้อ หมู่ที่ 1-4 และชุมชน เรือนแพ ตำบลก้อ. อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2564