Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการจ้างงานคนพิการในชุมชนและการลงนามในสัญญาจ้างงานคนพิการ กฎหมายและสิทธิประโยชน์ในการจ้างงานคนพิการ แนวทางการปฏิบัติร่วมกันระหว่างสถานประกอบการนายจ้าง กับหน่วยงานรับมอบอำนาจและคนพิการ และลงนามต่อสัญญาการจ้างงานคนพิการในชุมชนตามแนวทางป
Responsive image
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลก้อ ร่วมกับ หน่วยบริการชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบตำบลก้อ นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ มอบหมายให้นายพิชญะ  สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ  กองสวัสดิการสังคม  ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการจ้างงานคนพิการในชุมชนและการลงนามในสัญญาจ้างงานคนพิการ กฎหมายและสิทธิประโยชน์ในการจ้างงานคนพิการ แนวทางการปฏิบัติร่วมกันระหว่างสถานประกอบการนายจ้าง กับหน่วยงานรับมอบอำนาจและคนพิการ  และลงนามต่อสัญญาการจ้างงานคนพิการในชุมชนตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ 2565 ประจำสถานีตำรวจภูธรก้อ ณ สถานีตำรวจภูธรก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2564