Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมติดตามการสำรวจและวิเคราะห์สภาพดินในพื้นที่ทำการเกษตรตำบลก้อ ตามโครงการพัฒนาดินและปุ๋ย แปลงสาธิตทดลองใช้ปุ๋ยสั่งตัดสำหรับปลูกข้าวโพดเกษตรกรตำบลก้อ (รู้จักดิน รู้จักพืช รู้จักปุ๋ย)
Responsive image
วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลก้อ นายอุดม เชียยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ มอบหมายให้พิชญะ สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ ประชุมติดตามการสำรวจและวิเคราะห์สภาพดินในพื้นที่ทำการเกษตรตำบลก้อ ตามโครงการพัฒนาดินและปุ๋ย แปลงสาธิตทดลองใช้ปุ๋ยสั่งตัดสำหรับปลูกข้าวโพดเกษตรกรตำบลก้อ (รู้จักดิน รู้จักพืช รู้จักปุ๋ย) ภายใต้โครงการบ้านก้อแซนด์บ๊อกค์ ร่วมกับชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล คณะอาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การดำเนินการผ่านระบบประชุมทางไกล (Application Zoom)  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565