Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ด้านการทำยาหม่องไพล พิมเสนน้ำ และลูกประคบ เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
Responsive image
วันที่ 24 มีนาคม เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลก้อ นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ด้านการทำยาหม่องไพล พิมเสนน้ำ และลูกประคบ เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีนายณัฎฐภัค อะโนต๊ะ ปลัดอำเภอลี้ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2565