Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมทำความสะอาด 5 ส. BiG Cleaning day
Responsive image
วันนี้ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลก้อ นำโดย นายอุคม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลก้อ ร่วมกับ อำเภอลี้ หน่วยงานราชการ และจิตอาสาพระราชทานในตำบลก้อ ร่วมประกอบพิธี กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมทำความสะอาด 5 ส. BiG Cleaning day โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลก้อ หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังวัดลำพูน โดยมี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565