Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เสนอต่อคณะทำงานสนับสนุนการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565
Responsive image
วันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลก้อ นำโดยนายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน และสมาชิกกลุ่มสัมมาชีพบ้านก้อทุ่ง เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เสนอต่อคณะทำงานสนับสนุนการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565 ผลการดำเนินการของผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 โครงการดังนี้ 1.โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2.โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพบ้านก้อทุ่ง (กลุ่มสัมมาชีพบ้านก้อทุ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2565