Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องซีลและ ตู้ฟักไข่ ให้กับเกษตรกรตำบลก้อ ส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ เพื่อลดพื้นที่การเผาป่าและพื้นที่การเกษตร ภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน
Responsive image
วันที่ 8 เมษายน เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลก้อ นำโดย นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ มอบหมายให้นายพิชญะ สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วรทัศน์ อินทรัคคัมพร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องซีลและ ตู้ฟักไข่ ให้กับเกษตรกรตำบลก้อ ส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ เพื่อลดพื้นที่การเผาป่าและพื้นที่การเกษตร ภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2565