Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ ตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปี พ.ศ.2565
Responsive image
วันที่ 22-27 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลก้อ ได้รับมอบหมายจาก นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ ให้ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ ตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชำระภาษี ในเขตพื้นที่ตำบลก้อ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-4 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (ขอขอบคุณข้อมูลจาก:กองคลัง : เทศบาลตำบลก้อ)
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2565