Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
Responsive image
วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลก้อ นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ คุณาพรสุจริต ปลัดเทศบาลตำบลก้อ พนักงานเทศบาล ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ตามโครงการทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ของคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลป่าหุ่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565