Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด (สี่ก้อเกมส์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Responsive image
บรรยากาศการเดินขบวน โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด (สี่ก้อเกมส์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลและประชาชนตำบลก้อเข้ากิจกรรม เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ฝึกฝนให้กีฬามีจิตใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรักไคร่ สามัคคี เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2565