Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ร่วมพิธีเปิดการประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำบาดาลในพระราชดำริ
Responsive image
 
วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ เข้าร่วม เป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตรการบำรุงรักษาและการบริหารจัดการบาดาลขนาดใหญ่โดยมี เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลก้อ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลก้อ เข้าร่วม ณ ที่ตั้งโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ กู้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2566