Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลก้อ
Responsive image
 
วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลก้อ ลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลก้อ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านก้อทุ่ง ผู้สูงอายุ จำนวน 157 คน ผู้พิการจำนวน 55 คน หมู่ที่ 2 บ้านก้อหนอง ผู้สูงอายุ จำนวน 85 คน ผู้พิการ จำนวน 34 คน หมู่ที่ 3 บ้านก้อจอก ผู้สูงอายุ จำนวน 113 คน ผู้พิการ จำนวน 41 คน และหมู่ที่ 4 บ้านก้อท่า ผู้สูงอายุ จำนวน 129 คน ผู้พิการ จำนวน 27 คน รวมผู้สูงอายุตำบลก้อทั้งสิ้น 484 คน และผู้พิการรวมทั้งสิ้น 157 คน
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2566