Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ร่วมการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ชุมชนต้นแบบจังหวัดลำพูน
Responsive image
 
วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา​ 09.00​ น.​ นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ พร้อมด้วย​ พนักงานเทศบาลตำบก้อ​ เข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ชุมชนต้นแบบจังหวัดลำพูน​ โดยมี​ผู้ใหญ่บ้าน​ กลุ่มเลี้ยงปลาดุก​ กลุ่มก้อกรีนฟาร์ม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน​ เข้าร่วม​ ณ​ ห้องประชุม​เทศบาลตำ​บ​ลก้อ​ กิจกรรมการอบรมถ่ายทอด
องค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ชุมชนต้นแบบจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนต้นแบบ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจใหม่ และเน้นหลักการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การรักษา พื้นฟู​ สร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไม่ใช้ทรัพยากรเกินความพอดี​ จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2566