Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมการดูแลป้องกันโรคทางเดินหายใจที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
Responsive image
วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมการดูแลป้องกันโรคทางเดินหายใจที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร โดยมีคณะครูและนักเรียนจำนวน 120 คน เข้าร่วม เพื่อรณรงค์ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร มีความรู้ในการดูแลตัวเอง และสามารถป้องกันตนเองจากจากอันตรายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและป้องกันสุขภาพจากหมอกควันและฝุ่นควันขนาดเล็ก (PM2.5) แก่ประชาชนตำบลก้อ และสร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามบทบาทของตน ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าและการเผาในที่โล่ง
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2567