Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ทต.ก้อ ลงพื้นที่สำรวจครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุภายในตำบลก้อ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมภาวะความเป็นอยู่ที่ดี
Responsive image
 
วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ ลงพื้นที่สำรวจครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุภายในตำบลก้อ เพื่อติดตามเร่งรัดการขอรับความช่วยเหลือ และสอบถามความต้องการรวมถึงให้กำลังใจ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมภาวะความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรในพื้นที่เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ในอนาคต
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2567