Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ทต.ก้อ สรุปการสัมมนาเชิงวิชาการด้านประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวในตำบลก้อ ครั้งที่ 2
Responsive image
 
วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวในตำบลก้อ โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา ผู้นำฝ่ายปกครอง วิสาหกิจชุมชน ผู้นำทางความคิดในชุมชน และผู้ประกอบการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ เพื่อสรุปข้อมูลการสัมมนาทางวิชาการด้านวัฒนธรรมประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวในตำบลก้อ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลก้อ รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และรวบรวมข้อมูลในการเผยแพร่ เพื่อพัฒนาชุมชนตำบลก้อในด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการมีรายได้เข้าชุมชน และการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลก้อ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี การจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ให้ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ นำเสนอสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม และกิจกรรมที่โดดเด่น ของวิถีชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนในตำบลก้อ ต่อไป
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2567