Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ทต.ก้อ ทำความสะอาด ศพด.ก้อจัดสรรด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสถานที่ เครื่องเล่น วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก
Responsive image
 
วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ มอบหมายให้ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรร สังกัด เทศบาลตำบลก้อ ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก เนื่องจากมีเด็กเล็กป่วยจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้อ ทำการตรวจพบว่าเด็กเล็กที่มาเรียนเป็นโรคมือ เท้า ปาก เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรร ซึ่งมีพฤติกรรมที่อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการกระจายเชื้อโรคติดต่อสู่กันได้ง่าย และเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการติดต่อของโรคมือ เท้า ปาก จึงทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสถานที่ เครื่องเล่น วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ตามแนวทางสำนักงานสาธารณสุข และจะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่จะถึงนี้
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2567