Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ทต.ก้อ ร่วมการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2567 ครั้งที่ 3/2567
Responsive image
 
วันที่ 8 มีนาคม​ 2567 นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ เข้าร่วม​ สภา​กาแฟ และมอบหมาย​ให้​ ว่าที่​ร้อยตรี​ชัย​ยุทธ​ คุณ​า​พร​สุจริต​ ปลัด​เทศบาลตำ​บ​ลก้อ​ เข้าร่วม​การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2567 ครั้งที่ 3/2567​ โดยมี​ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา​ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ ปลัดอำเภอ​ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม​ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน​ โดยมี​ นาย​ประเชิญ​ สมอง​ดี​ นายอำเภอ​ลี้​ เป็น​ประ​ธานใน​ที่ประชุม
ที่ประชุม​แจ้งประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ห้ามบุคคลเผาในที่โล่งในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 9​ มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567​ รวมถึงการยกระดับการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM​ 2.5) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดหาหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งแนะนำข้อปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและจัดเตรียมฟื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) หรือห้องปลอดฝุ่นไว้บริการประชาชน​ รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประสานสถานศึกษาในสังกัด​ ให้ดูแลผลกระทบต่อเด็กและเยาวซนในสถานศึกษา หรือศูนย์เด็กเล็ก โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนหรือปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนให้มีน้อยที่สุด​ นอกจาก​นั้น​ ยังมีข้อราชการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการถือครองเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่ตำบลก้อ (เทศบาลตำบลก้อ) และการจัดงานประเพณีสรงน้ำและเปลี่ยนผ้าครองรูปเหมือนสามครูบา
(เทศบาลตำบลวังดิน)
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2567